Bildegalleri fjellplanter
Norske fjellplanter fotografert av Rolv Hjelmstad

Startside > Bilder > Fjellplanter > Fjelltettegras  

Fjelltettegras
Pinguicula alpina
Tettegrasfamilien  -  Lentibulariaceae
Fjälltätört Alpe-vibefedt Alpine Butterwort Alpen-Fettblatt
Bildene av fjelltettegras er tatt ved Hånåbekksetra i Oppdal østfjell, på sørgrensa for artens utbredelse i Oppdal.
Systematisk oversikt over fjellplantene
Fjellplanter alfabetisk etter norsk navn
Fjellplanter alfabetisk etter vitenskapelig navn

Foto ©:  Rolv Hjelmstad

OBS!  Bildene må ikke kopieres, lastes ned, eller publiseres andre steder uten skriftlig tillatelse fra fotografen.
ATTENTION!  Images may not be copied, downloaded, or used in any way without a written permission of the photographer.