Bildegalleri fjellplanter
Norske fjellplanter fotografert av Rolv Hjelmstad

Startside > Bilder > Fjellplanter > Myrklegg  

Myrklegg
Pedicularis palustris
Snylterotfamilien  -  Orobanchaceae
Myrklegg var tidligere plassert i maskeblomstfamilien - Scrophulariaceae
Kärrspira Eng-troldurt Marsh Lousewort Sumpf-Läusekraut
 
Systematisk oversikt over fjellplantene
Fjellplanter alfabetisk etter norsk navn
Fjellplanter alfabetisk etter vitenskapelig navn

Foto ©:  Rolv Hjelmstad

OBS!  Bildene må ikke kopieres, lastes ned, eller publiseres andre steder uten skriftlig tillatelse fra fotografen.
ATTENTION!  Images may not be copied, downloaded, or used in any way without a written permission of the photographer.