Bildegalleri fjellplanter
Norske fjellplanter fotografert av Rolv Hjelmstad

Startside > Bilder > Fjellplanter > Fjellvalmue  

Fjellvalmue
Papaver radicatum
Valmuefamilien  -  Papaveraceae
Fjällvallmo Almindelig fjeldvalmue - -
Bildene over viser underarten dovrevalmue (Papaver radicatum var. ovatilobum) og er fotografert i Drivdalen i Oppdal.
De tre bildene under viser underarten øksendalvalmue (Papaver radicatum var. oeksendalense). Bildene er tatt ved Sandvatnet i Litjdalen i Sunndal, og plantene i dette området har en noe avvikende form i forhold til valmuen som vokser i Øksendal, men forskjellene er ikke store nok til å skille ut disse plantene som en egen variant.
Fjellvalmue er valgt til kommuneblomst for Oppdal kommune i Trøndelag
Systematisk oversikt over fjellplantene
Fjellplanter alfabetisk etter norsk navn
Fjellplanter alfabetisk etter vitenskapelig navn

Foto ©:  Rolv Hjelmstad

OBS!  Bildene må ikke kopieres, lastes ned, eller publiseres andre steder uten skriftlig tillatelse fra fotografen.
ATTENTION!  Images may not be copied, downloaded, or used in any way without a written permission of the photographer.