Bildegalleri fjellplanter
Norske fjellplanter fotografert av Rolv Hjelmstad

Startside > Bilder > Fjellplanter > Gulmaure  

Gulmaure
Galium verum
Maurefamilien  -  Rubiaceae
Gulmåra Gul snerre Lady's Bedstraw Echtes Labkraut
Gulmaure finnes på tørr grasmark, i rasskråninger og veiskråninger. Planten er vanligst i lavlandet, men kan finnes opp til den subalpine regionen. Bildene er tatt på Dovre i Innlandet fylke.
Les om gulmaure som medisinplante i Urtekildens Planteleksikon.
Systematisk oversikt over fjellplantene
Fjellplanter alfabetisk etter norsk navn
Fjellplanter alfabetisk etter vitenskapelig navn

Foto ©:  Rolv Hjelmstad

OBS!  Bildene må ikke kopieres, lastes ned, eller publiseres andre steder uten skriftlig tillatelse fra fotografen.
ATTENTION!  Images may not be copied, downloaded, or used in any way without a written permission of the photographer.