Bildegalleri fjellplanter
Norske fjellplanter fotografert av Rolv Hjelmstad

Startside > Bilder > Fjellplanter > Klokkelyng  

Klokkelyng
Erica tetralix
Lyngfamilien  -  Ericaceae
Klockljung Klokkelyng Cross-leaved Heath Glocken-Heide
Klokkelyng er en kystplante som vokser på myr. Den er relativt vanlig i de vestligste delene av Trollheimen, men er i Oppdal kommune bare funnet i Storlidalen.
Systematisk oversikt over fjellplantene
Fjellplanter alfabetisk etter norsk navn
Fjellplanter alfabetisk etter vitenskapelig navn

Foto ©:  Rolv Hjelmstad

OBS!  Bildene må ikke kopieres, lastes ned, eller publiseres andre steder uten skriftlig tillatelse fra fotografen.
ATTENTION!  Images may not be copied, downloaded, or used in any way without a written permission of the photographer.