Bildegalleri fjellplanter
Norske fjellplanter fotografert av Rolv Hjelmstad

Startside > Bilder > Fjellplanter > Engsnelle  

Engsnelle
Equisetum pratense
Snellefamilien  -  Equisetaceae
Ängsfräken Lund-Padderok Shady Horsetail Wiesen-Schachtelhalm
Engsnelle er vanlig på fuktig, næringsrik jord over hele landet. Vokser særlig i lavlandet, men finnes også i kildedrag, fuktenger, myr og sumpskog i fjellstrøkene.
Systematisk oversikt over fjellplantene
Fjellplanter alfabetisk etter norsk navn
Fjellplanter alfabetisk etter vitenskapelig navn

Foto ©:  Rolv Hjelmstad

OBS!  Bildene må ikke kopieres, lastes ned, eller publiseres andre steder uten skriftlig tillatelse fra fotografen.
ATTENTION!  Images may not be copied, downloaded, or used in any way without a written permission of the photographer.