Bildegalleri fjellplanter
Norske fjellplanter fotografert av Rolv Hjelmstad

Startside > Bilder > Fjellplanter > Skogjamne  

Skogjamne
Diphasiastrum complanatum subsp. complanatum
Kråkefotfamilien  -  Lycopodiaceae
Plattlummer Flad Ulvefod Issler's Clubmoss Gewöhnlicher Flachbärlapp
 Skogjamne er ganske vanlig på litt åpen, tørr og mager jord i furu-, bjørk eller blåbærgranskog. Arten har en svakt østlig utbredelse i Norge.
Systematisk oversikt over fjellplantene
Fjellplanter alfabetisk etter norsk navn
Fjellplanter alfabetisk etter vitenskapelig navn

Foto ©:  Rolv Hjelmstad

OBS!  Bildene må ikke kopieres, lastes ned, eller publiseres andre steder uten skriftlig tillatelse fra fotografen.
ATTENTION!  Images may not be copied, downloaded, or used in any way without a written permission of the photographer.