Bildegalleri fjellplanter
Norske fjellplanter fotografert av Rolv Hjelmstad

Startside > Bilder > Fjellplanter > Maigull  

Maigull
Chrysosplenium alternifolium
Sildrefamilien  -  Saxifragaceae
Gullpudra Almindelig milturt Alternate-leaved Golden-saxifrage Wechselblättriges Milzkraut
 Maigull er en tidligblomstrende plante som vokser på fuktige steder som myrkanter, vierkratt og langs bekker, gjerne på skyggefulle steder. Arten finnes sjelden i fjellet, men er funnet opp til 1240 moh. I Oppdal vokser det maigull mange steder i skogsområdene, bl.a. i Drivdalen.
Systematisk oversikt over fjellplantene
Fjellplanter alfabetisk etter norsk navn
Fjellplanter alfabetisk etter vitenskapelig navn

Foto ©:  Rolv Hjelmstad

OBS!  Bildene må ikke kopieres, lastes ned, eller publiseres andre steder uten skriftlig tillatelse fra fotografen.
ATTENTION!  Images may not be copied, downloaded, or used in any way without a written permission of the photographer.