Bildegalleri fjellplanter
Norske fjellplanter fotografert av Rolv Hjelmstad

Startside > Bilder > Fjellplanter > Vierstarr  

Vierstarr
Carex x grahamii (Carex stenolepis)
Starrfamilien  -  Cyperaceae
Gölstarr Elv-Star Mountain Bladder-sedge -
Arten vierstarr (Carex x grahamii) antas å være oppstått som en krysning mellom blankstarr (Carex saxatilis) og sennegras (Carex vesicaria). Bildet viser vierstarr til venstre, blankstarr i midten og sennegras til høyre.
Her vokser vierstarr sammen med sennegras (Carex vesicaria), som regnes som en av "foreldre-artene" til krysningen vierstarr. Bildet er tatt ved Finnmovegen på Fagerhaug i Oppdal i 2021.
 
Systematisk oversikt over fjellplantene
Fjellplanter alfabetisk etter norsk navn
Fjellplanter alfabetisk etter vitenskapelig navn

Foto ©:  Rolv Hjelmstad

OBS!  Bildene må ikke kopieres, lastes ned, eller publiseres andre steder uten skriftlig tillatelse fra fotografen.
ATTENTION!  Images may not be copied, downloaded, or used in any way without a written permission of the photographer.