Bildegalleri fjellplanter
Norske fjellplanter fotografert av Rolv Hjelmstad

Startside > Bilder > Fjellplanter > Bakkestarr  

Bakkestarr
Carex ericetorum
Starrfamilien  -  Cyperaceae
Backstarr Lyng-star Rare Spring-sedge Heide-Segge
 Dette er en varmekjær starr-art som vokser på tørre bakker. Arten har i Norge nordgrense i Oppdal og Kvikne. Bildene er tatt ved Eide bru ved Dalholen i Folldal kommune i 2021.
Systematisk oversikt over fjellplantene
Fjellplanter alfabetisk etter norsk navn
Fjellplanter alfabetisk etter vitenskapelig navn

Foto ©:  Rolv Hjelmstad

OBS!  Bildene må ikke kopieres, lastes ned, eller publiseres andre steder uten skriftlig tillatelse fra fotografen.
ATTENTION!  Images may not be copied, downloaded, or used in any way without a written permission of the photographer.