Bildegalleri fjellplanter
Norske fjellplanter fotografert av Rolv Hjelmstad

Startside > Bilder > Fjellplanter > Særbustarr / Tvebostarr  

Særbustarr / Tvebostarr
Carex dioica
Starrfamilien  -  Cyperaceae
Nålstarr Tvebo star Dioecious Sedge Zweihäsige Segge
En masseforekomst av særbustarr på ei myr ved vegen opp til Ålmdalen i Oppdal.
Systematisk oversikt over fjellplantene
Fjellplanter alfabetisk etter norsk navn
Fjellplanter alfabetisk etter vitenskapelig navn

Foto ©:  Rolv Hjelmstad

OBS!  Bildene må ikke kopieres, lastes ned, eller publiseres andre steder uten skriftlig tillatelse fra fotografen.
ATTENTION!  Images may not be copied, downloaded, or used in any way without a written permission of the photographer.