Bildegalleri fjellplanter
Norske fjellplanter fotografert av Rolv Hjelmstad

Startside > Bilder > Fjellplanter > Tundrastarr  

Tundrastarr
Carex concolor  (Carex aquatilis subsp. stans)
Starrfamilien  -  Cyperaceae
Tundrastarr - - -
Tundrastarr var tidligere angitt som en underart av nordlandsstarr (Carex aquatilis) og hadde da det vitenskapelige navnet Carex aquatilis subsp. stans. I følge Artsdatabanken har planten nå status som en egen art og skal ha navnet Carex concolor. Mens nordlandsstarr kan bli opptil 1 m høy og ofte vokser i store bestand på svært våte steder, gjerne langs elver og bekker, blir tundrastarr bare inntil  25 cm høy og vokser på myrer i fjellet. Bildene over er tatt i et myrdrag i Ålmdalen, på østsida av Sissihøa i Oppdal i 2021.
Systematisk oversikt over fjellplantene
Fjellplanter alfabetisk etter norsk navn
Fjellplanter alfabetisk etter vitenskapelig navn

Foto ©:  Rolv Hjelmstad

OBS!  Bildene må ikke kopieres, lastes ned, eller publiseres andre steder uten skriftlig tillatelse fra fotografen.
ATTENTION!  Images may not be copied, downloaded, or used in any way without a written permission of the photographer.