Bildegalleri fjellplanter
Norske fjellplanter fotografert av Rolv Hjelmstad

Startside > Bilder > Fjellplanter > Bekkeblom / Soleihov  

Bekkeblom / Soleihov
Caltha palustris
Soleiefamilien  -  Ranunculaceae
Kabbleka Eng-Kabbeleje Marsh-marigold Sumpf-Dotterblume
På våt jord kan bekkeblom opptre i store mengder, som her ved Hjerkinn.
Les om soleihov som medisinplante i Urtekildens planteleksikon.
Systematisk oversikt over fjellplantene
Fjellplanter alfabetisk etter norsk navn
Fjellplanter alfabetisk etter vitenskapelig navn

Foto ©:  Rolv Hjelmstad

OBS!  Bildene må ikke kopieres, lastes ned, eller publiseres andre steder uten skriftlig tillatelse fra fotografen.
ATTENTION!  Images may not be copied, downloaded, or used in any way without a written permission of the photographer.