Urtekildens planteleksikon

Startside > Urtemedisin > Medisinplanter > LAPACHO   

LAPACHO
Tabebuia impetiginosa
 
ANDRE NORSKE NAVN
Pau d'Arco, Tahebo, Ipe roxo.
 
VITENSKAPELIG NAVN / SYNONYMER
Tabebuia impetiginosa (Mart. ex DC.) Standl.
Tabebuia avellanedae Lorentz ex Griseb.
Handroanthus impetiginosus (Mart. ex DC.) Mattos
Tecoma impetiginosa Mart. ex DC.

En nærstående art som brukes parallelt med Tabebuia impetiginosa er Tabebuia heptaphylla (Vell.) Toledo (syn. Tabebuia ipe (Mart.) Standl. eller Tecoma ipe Mart. ex K. Schum).

NAVN PÅ ANDRE SPRÅK
SVENSK:  Lapacho / Pau d'arco.
DANSK:  Trompetranke / Ipe roxo.
ENGELSK:  Lapacho / Pau d'Arco / Taheebo / Tahuari / Ipe roxo / Ipê / Pink trumpet tree / Purple trumpet tree.
TYSK:  Lapacho / Lapachobaum.
FRANSK: Lapacho / Pau d'arco / Ebène rose.
SPANSK:  Lapacho.
 
FAMILIE
Trompettrefamilien (Bignoniaceae).

BOTANISK BESKRIVELSE
Lapacho er et inntil 30 m høy tre med glatt, grå bark og papirtynne blad som er oppdelt i 5 ovale småblad, og som er opptil 20 cm lange. I Amazonas-området er treet alltidgrønt i de tropiske områder, men løvfellende på kaldere og høyereliggende lokaliteter. Blomstene er rosa til dypt purpur, med gult svelg, og de er opptil 7 cm lange. Blomstringen skjer om våren, og blomstene etterfølges av en inntil 55 cm lang sylindrisk fruktkapsel. Treet er et av de hardeste og mest bestandige treslagene i tropene og brukes til alt fra husbygging til båter og jordbruksredskaper.
 
UTBREDELSE
Viltvoksende i Sør- og Mellom-Amerika, fra Argentina til nordlige Mexico. I Peru og Argentina vokser treet høyt oppe i Andesfjellene, mens det i Paraguay og Brasil finnes i lavereliggende områder.
 
DROGER / ANVENDTE PLANTEDELER
Innerbarken eller kjerneveden i treet benyttes. Denne kan samles året rundt fra viltvoksende trær eller fra trær som er felt for å utnyttes til trelast. Etter tørking brukes barken og veden til avkok, pulver, tabletter og til ekstraksjon av de aktive innholdsstoffene. Avkok av den tørkede innerbarken, eller flytende tinktur, brukes både innvortes og utvortes.
 
INNHOLDSSTOFFER
Lapacho inneholder naphthoquinoner av 1,4-type (inkl. lapachol, beta-lapachon, xyloidon, deoxylapachol, alfa-lapachon og dehydro-alfa-lapachon) og naphthofurandioner. Dessuten anthraquinoner, benzosyrederivater, benzaldehydderivater, iridoider, kumariner, flavonoider og carnosol.
 
URTENS EGENSKAPER OG VIRKNING
Kreftmiddel, betennelseshemmende, astringerende, blodtrykksenkende, blodsukkersenkende, bakteriehemmende, virushemmende, sopphemmende, antibiotisk, antioksidant, antikoagulerende, utrensende, styrkende, immunstyrkende, fordøyelsesfremmende, avførende, feberdempende, smertestillende og antirevmatisk.
 
URTEN KAN BRUKES VED FØLGENDE HELSEPLAGER / SYKDOMMER
Kreft, betennelser, infeksjoner, feber, postviralt tretthetssyndrom, diabetes, høyt blodtrykk, candida og andre soppinfeksjoner, malaria, prostataplager, forstoppelse, dysenteri, magesår, syfilis, kroniske degenerative sykdommer, sår, skader, revmatisme, urinveisinfeksjoner, leddbetennelser, munnbetennelser, sår hals, allergier, hudplager som kløe, byller, eksem, psoriasis, herpes, skabb og ringorm.
 
 
LAPACHO

Barken av lapacho-treet har i århundrer blitt brukt i tradisjonell søramerikansk plantemedisin. Både inkaene, callawayene i Brasil og andre innfødte søramerikanske folkeslag har sett på lapacho som et universalmiddel, og noen betrakter treet som et guddommelig tre. De har brukt planten ved en lang rekke helseplager, heriblant sår, feber, dysenteri, tarminfeksjon, visse typer kreft og slangebitt. Når man tar i betraktning de mange aktive innholdsstoffene i treets ved og bark, er det ikke overraskende at denne planten også i våre dager brukes av urtemedisinere i Sør-Amerika, så vel som i resten av verden.

Et naturlig antibiotikum

Lapacho er et viktig, naturlig antibiotikum som kan virke både mot bakterie- og virusinfeksjoner, spesielt i nese, munn og svelg. Det har også vist seg å være virksomt ved kroniske lidelser som postviralt tretthetssyndrom. Lapacho brukes ellers ved sopplidelser, heriblant ringorm og trøske, og betraktes som spesielt god til behandling av kroniske soppsykdommer som candida.

Planten kan helbrede eller lindrer betennelsesaktige lidelser, særlig i mage og tarm, men brukes også ved en lang rekke andre betennelsestilstander, blant annet i blære, livmorhals og prostata. Kliniske erfaringer fra Brasil, kombinert med plantens tradisjonelle bruk mot kreft, tyder på at det kan være grunn til å forske mer på artens verdi som kreftmiddel.

Lapacho ved kreft

Et av hovedvirkestoffene i lapacho er lapachol, en forbindelse som har vist seg å ha krefthemmende egenskaper, og som en tid var under utprøving som en mulig medisin ved kjemoterapi. Men når det ble gitt i så høye doser at det kunne drepe kreftceller, ga det en rekke bivirkninger i form av kvalme, oppkast, blødningstendenser og anemi. Urteleger tror imidlertid at et helplantepreparat av barken kan ha tilsvarende egenskaper uten å gi så alvorlige bivirkninger. Det er rapportert at personer som drikker avkok av lapacho har hatt nytte av det til å bekjempe infeksjoner, bygge opp immunforsvaret, styrke cellene og redusere smerter og betennelser. Mange kreftpasienter som brukte teen, og som samtidig mottok konvensjonell kreftbehandling, har rapportert at teen syntes å øke virkningen av kjemoterapien, samtidig som den dempet bivirkningene av behandlingen.

Virksom ved mange plager

Ekstrakter fra barken av lapacho-treet stimulerer immunsystemet til å produsere makrofager, immunceller som "spiser" mikroorganismer. Slike ekstrakter kan derfor være effektive mot bakterier, virus, parasitter og gjærsopp. Ekstraktene kan også virke betennelseshemmende. I løpet av de siste 20 årene har tallrike rapporter i ulike publikasjoner, både fra leger og pasienter, vist at lapacho kan ha gunstig effekt på så forskjellige plager som leddgikt, forkjølelse, leukemi, smerter, byller, gjærsopp og andre soppinfeksjoner. Planten kan også ha en antibiotisk effekt overfor Heliobacter pylori, en bakterie som er forbundet med utvikling av magekatarr og magesår.

Produkter med lapacho kan være av dårlig kvalitet

Vær oppmerksom på at mange av produktene med lapacho (der planten på etiketten også kan være gitt navnet Ipe roxo, Pau d’Arco eller Taheebo) kan ha svært dårlig kvalitet og inneholde lite eller intet av de virksomme stoffene som skal finnes i lapacho (du kan lese mer om dette i en mer omfattende artikkel om lapacho, som du kommer til ved å klikke her). Stoffet lapachol er bare svakt oppløselig i varmt vann, og kan derfor forekomme i svært små mengder i avkok eller uttrekk. I en undersøkelse som i 1994 ble gjort av kommersielle lapacho-produkter i Canada, fant man at mengden naphtaquinoner i produktene varierte svært mye.

 

Advarsler, bivirkninger og kontraindikasjoner

Høye doser av stoffet lapachol, som finnes i lapacho, kan forårsake ukontrollerte blødninger, kvalme og oppkast. Det er mye tryggere å bruke et helplantepraparat av barken enn å innta isolert lapachol. Giftigheten ved inntak av helplantepreparater anses å være lav. Siden innholdsstoffet lapachol er litt giftig, blir gravide og ammende frarådd å bruke urten. Bruk av lapacho under graviditet kan gi fosterskader, og urten må heller ikke brukes av kvinner som ønsker å bli gravide. Urten må ikke brukes sammen med blodfortynnende medisiner.

Da lapacho har vist vekslende resultater når urten er brukt som middel mot kreft, og siden urten kan interferere med annen kreftmedisin, bør man ikke bruke den sammen med annen kreftbehandling uten at man har rådført seg med sin lege. Man bør ikke stole på at lapacho alene kan gi god nok virkning til å bekjempe kreft. Manglende resultater ved bruk av lapacho kan imidlertid skyldes dårlig kvalitet på produktet, eller at det ikke er brukt på rett måte.

 
Les også en artikkel om lapacho, skrevet av Rolv Hjelmstad.
 
KILDER
Balch, Phyllis A.: Prescription for Herbal Healing. New York, Avery 2002.
Borchorst, Georg: Urter og urtemedisin.  København, Klitrose 1991.
Bown, Deni: The Royal Horticultural Society New Encyclopedia of Herbs & Their Uses. London, Dorling Kindersley 2002.
Chevallier, Andrew: Damms store bok om medisinske urter. Oslo, N.W. Damm & Søn 2003.
Foster, Steven: Herbs for Your Health. A handy guide for knowing and using 50 common herbs.  Loveland, Colorado, Interweave Press 1996.
Mills, Simon & Kerry Bone: Principles and Practice of Phytotherapy.  London, Churchill Livingstone 2000.
Mills, Simon & Kerry Bone: The Essential Guide to Herbal Safety.  St. Louis, Elsevier 2005.
Murray, Michael T.: The Healing Power of Herbs. The Enlightened Person's Guide to the Wonders of Medicinal Plants.  Rocklin, Prima Health 1995 (2.ed).
Peirce, Andrea: The American Pharmaceutical Association Practical Guide to Natural Healing.  New York, William Morrow and Company, Inc. 1999.
 
http://www.rain-tree.com/paudarco.htm
 

VIKTIG: Det som er skrevet om urten og dens medisinske virkning ved bestemte plager og sykdommer er kun ment som informasjon. Urtekilden tar ikke ansvar for eventuelle skader som måtte oppstå om du velger å benytte denne urten eller preparater hvor urten inngår.


© Urtekilden

Tekst og bilder fra denne siden må ikke publiseres andre steder, verken elektronisk eller på trykk, uten tillatelse fra Urtekilden.

Denne siden ble sist endret 07.02.2021
Indeks norske navn
Indeks vitenskapelige navn