Urtekildens planteleksikon

Startside > Urtemedisin > Medisinplanter > BACOPA  

BACOPA
Bacopa monnieri
 
ANDRE NORSKE NAVN
Brahmi. Vær oppmerksom på at navnet brahmi også brukes om planten gotu kola (Centella asiatica). 
 
VITENSKAPELIG NAVN / SYNONYMER
Bacopa monnieri (L.) Wettst.
Herpestis monnieria (L.) H.B. & K 
Gratiola monnieri (L.) L.
Lysimachia monnieri L.
Moniera cuneifolia Michx.
 
NAVN PÅ ANDRE SPRÅK
SVENSK:  Litet tjockblad.
DANSK:  Brahmi.
FINSK:  Pikkubakopa.
ENGELSK:  Bacopa / Water hyssop / White hyssop / Brain plant / Herb-of-grace / Indian pennywort / Thyme-leaved gratiola / Brahmi.
TYSK:  Kleine fettblatt / Wasserysop.
FRANSK:  Bacopa de monnier / Hyssope d’eau.
SPANSK:  Bacopa / Brahmi / Hisopo de agua / Culebra.
SANSKRIT:  Brahmi / Nira-brahmi.
HINDI: Brahmi.
 
FAMILIE
Kjempefamilien (Plantaginaceae)
tidligere ført til maskeblomstfamilien (Scrophulariaceae).
Bildet er hentet fra Wikipedia

BOTANISK BESKRIVELSE

Bacopa er en liten, krypende vannplante som kan bli 50 cm høy. De små glatte og sukkulente bladene er nyre- eller eggformede, og har en litt skarp smak. Blomstene er blå eller hvite med purpurfargete årer og sitter enkeltvis på lange blomsterstilker. Frukten er en oval kapsel.

 
UTBREDELSE

Bacopa er hjemmehørende i Sørøst-Asia, i landene India, Bangladesh, Sri Lanka, Kina, Taiwan og Thailand, men dyrkes både i disse landene og i andre land med varmt klima. Planten trives i myrer og ved tjern, og danner tette matter på mudderbanker og inntil mangrovesumper.

 
DROGER / ANVENDTE PLANTEDELER

Hele den overjordiske delen av planten benyttes, frisk eller tørket.

 
INNHOLDSSTOFFER

Triterpenoide saponiner basert på bacogeniner og jujubogeniner, kjent som bacosidene A og B og bacospaoninene A-E, hersaponin, monnierin, betulinsyre, bacosin og andre. Videre finnes alkaloidene brahmin og herpestin, flavonoider basert på luteolin og apigenin, aminosyrer, d-mannitol, stigmasterol, beta-sitosterol, hydrokarboner (octacosan mm.) og mineraler (særlig kalium). Stoffene som man mener er ansvarlige for virkningene på det kognitive, er bacosidene A og B.

 
URTENS EGENSKAPER OG VIRKNING
Smak / Energi: Bitter og søt / Kjølig og fuktig.

Adaptogen, rasayana (gjenopprettende tonikum), yang-stimulerende, immunstyrkende, styrkemiddel for nyrene, urindrivende, nervestyrkende, beroligende, angstdempende, antidepressiv, foryngende, krampeløsende, magestyrkende, mildt avførende, tarmgassdempende, bronkieutvidende, betennelsesdempende, smertestillende, antiseptisk, sopphemmende, antioksidant, antirevmatisk og mildt hjertestyrkende. Urten har nootropisk virkning (= bedrer de kognitive funksjonene) og fremmer dermed intellektuell kapasitet, skarphet, tankeklarhet, konsentrasjon og korter ned innlæringstiden, i tillegg til å bedre hukommelsen, særlig hos eldre.

 
URTEN KAN BRUKES VED FØLGENDE HELSEPLAGER / SYKDOMMER

Dårlig hukommelsen, dårlig konsentrasjon, lære- og atferdsproblemer, psykiske lidelser, Alzheimers sykdom, mentale sykdommer, rastløshet, nervøs utmattelse, stress, søvnløshet, angst, depresjoner, hyperaktivitet, ADD (attention deficit disorder) og ADHD (attention deficit hyperactivity disorder), filariasis (en tropesykdom som skyldes en parasittisk rundorm), epilepsi, nevralgi, blærekatarr, steiner i urinveiene, nyresmerter, impotens, for tidlig sædavgang, ufrivillig barnløshet, uregelmessig menstruasjon, gikt, revmatiske plager, hoste, forkjølelse, halsbetennelse, bronkitt, astma, betente sår, lavt stoffskifte, dårlig fordøyelse, tarmgass, lette forstoppelser, stressrelatert diaré og irritabel tarm syndrom.

 
 
BACOPA
I Indias tradisjonelle medisinske system Ayurveda er bacopa en svært viktig urt og anses som et rasayana, et gjenopprettende tonikum som styrker både kroppen og sinnet. Moderne forskning har vist at bacopa har så mange gode effekter på helsen at indiske forskere anser urten som et adaptogen, en urt som fremmer generelt velvære, på lignende måte som ginseng (Panax ginseng), ashwagandha (Withania somnifera) og rosenrot (Rhodiola rosea). 

Urten er blitt brukt til å bedre læringsevnen, konsentrasjonen og hukommelsen. Den blir også anbefalt som behandling av angst og mentale sykdommer. I tillegg til å bli anvendt ved plager knyttet til nervesystemet, har urten historisk også blitt brukt som et hjertetonikum, et fordøyelsesmiddel og et middel ved urininkontinens og luftveisplager.

Navnet brahmi kommer fra sanskrit Brahman, som viser til liv og er tatt fra navnet på hindu-guden Brahma, skaperen. En annen ayurvedisk urt, asiatisk skjoldblad / gotu kola (Centella asiatica), er blitt brukt på samme måte som bacopa. Derfor har begge disse urtene samme navn på sanskrit, nemlig brahmi. Dette har ført til forvirring, og for å unngå sammenblanding har de fleste urteleger derfor sluttet å bruke navnet brahmi om bacopa.

Bacopa forbedrer de kognitive evnene

Mange av de tradisjonelle anvendelsesområdene for bacopa har blitt bekreftet av moderne forskning, særlig den positive virkningen på hjernen. Bacopa har ry for å ha en nootropisk virkning (= bedrer de kognitive funksjonene), noe som tilskrives de innholdsstoffene som kalles bacosider, men tilstedeværelsen av kalium og små mengder nikotin og 3-formyl-4-hydroksy α-pyran kan også spille en viktig rolle. I India og Kina brukes bacopa derfor mye  for å bedre hjernefunksjonen og læringsevnen, forbedre hukommelsen og konsentrasjonen, og til å virke beroligende ved angst og mental turbulens. Bacosidene er vist å fremme impulsoverføringen mellom nervecellene i hjernen, i tillegg til at de regenererer synapsene og reparerer nervene, noe som gjør det lettere å lære og å huske ny informasjon. En studie fra 1966 viste at bacopa økte mengden av de nevrotransmitterne (signalsubstansene) i hjernen som er involvert i læring og resonering. Seinere har mange dyrestudier og noen kliniske studier på mennesker vist at urten generelt styrker hjernefunksjonen. Urten øker i tillegg serotoninproduksjonen og hjernecelleaktiviteten, noe som kan være nyttig ved lære- og atferdsproblemer, hyperaktivitet, Alzheimers sykdom, epilepsi, mentale sykdommer, rastløshet, søvnløshet og angst. Urten øker motstandskraften mot stress, motvirker nervøs utmattelse og lindrer depresjoner. I India drikker yogiene ofte bacopa-te når de mediterer for å roe ned hjernen og komme inn i en dypere, mer avslappet bevissthetstilstand.

I flere studier har australske og indiske forskere gitt middelaldrende personer enten bacopa (300 mg per dag) eller placebo, og så gjennomført en serie standard tester av den kognitive funksjonen. I en av studiene økte urten etter fem uker læringshastigheten og andre mål på mental funksjon. I en annen studie viste bacopa-gruppen etter 12 uker en signifikant forbedring i læringshastigheten og bedre hukommelse. Siden man ikke så noen forbedring i kognitiv funksjon kort tid etter inntak, er ikke bacopa en hurtigløsning for studenter som ønsker å gjøre det best mulig til eksamen. Det tar flere uker før man kan måle forbedringer i den kognitive funksjonen. Indiske studier har også vist at tre til ni måneders daglig bruk av bacopa bedret barns IQ-score.

Nyttig ved ADD og ADHD

Det er påvist at denne planten kan være til stor hjelp for mange barn, da den er et utmerket tonikum å ta med i urteblandinger for barn med diagnosene ADD (attention deficit disorder) og ADHD (attention deficit hyperactivity disorder). Indiske psykiatere ga bacopa (50 mg to ganger daglig) eller placebo til 36 barn med ADHD. Etter 12 uker viste bacopa-gruppen forbedringer når det gjaldt både læring og hukommelse.

Antioksidantvirkning

Bacosidene i bacopa styrker hjernekraften gjennom sin antioksidantvirkning. Antioksidanter beskytter mot og reverserer celleskader forårsaket av reaktive oksygenmolekyler, kjent som frie radikaler, og hvis kroppen har tilstrekkelig med antioksidanter reduseres risikoen for bl.a. hjertesykdommer og kreft. Av årsaker som ennå ikke er kjent, synes bacosidene å fokusere sin antioksidantvirkning på de delene av hjernen som er involvert i resonering og hukommelse, nemlig frontallappen og hippocampus. Det er kjent at antioksidantene i bacopa også beskytter leveren mot skader som skyldes medisinbruk. Urten hjelper dessuten til å binde og skille ut tungmetaller fra kroppen.

Angst og andre psykiske lidelser

I India brukes bacopa hovedsakelig ved plager som nevralgi, epilepsi og psykiske lidelser. Bacopa kan framvise en kraftig antidepressiv effekt, og en betydelig betennelsesdempende og smertestillende virkning som kan sammenlignes med morfin. Bacopa er også rapportert å være effektiv ved behandling av nevropatiske smerter, og kan være til hjelp ved avvenning av opioider ved å redusere ubehagelige symptomer. Bacopa har også en kraftig beskyttende effekt mot giftvirkningen av opiater på viktige organer som hjernen, nyrene og hjertet. I en indisk studie tok 35 personer som led av alvorlig angst store doser av urten (12 g om dagen), og etter to uker var de betydelig mindre engstelige.

Betennelseshemmende virkning

Urten har også betennelseshemmende virkning. En studie antyder at bacopa er like effektiv som standard ikkesteroide betennelseshemmende medisiner (NSAID), men uten å gi de mageproblemene som er vanlige ved bruk av NSAID. Bacopa stimulerer også produksjonen av skjoldkjertelhormoner, noe som kan være av verdi ved lavt stoffskifte.

Epilepsi og luftveisplager

Tradisjonelle ayurvediske leger bruker bacopa til behandling av epileptiske anfall. Dyrestudier viser at bacopa har krampeløsende virkning, men bare i svært høye doser. I andre dyrestudier har bacopa vist seg å kunne åpne luftveiene inn til lungene og således virke som et bronkieavslappende middel. Av den grunn kan urten være til hjelp ved hoste, forkjølelse, halsbetennelse med heshet, bronkitt og astma. Ved bronkitt og kronisk hoste kan man også legge omslag med den kokte planten på brystet.

Urtens virkning på fordøyelsessystemet

Bacopa kan virke som beroligende middel på magen. Pilotstudier antyder at bacopa har en avslappende virkning på fordøyelseskanalen og kan være til nytte ved dårlig fordøyelse, luftplager, lette forstoppelser, stressrelatert diaré og irritabel tarm syndrom. Når bacopa brukes sammen med varmende fordøyelsesurter som ingefær (Zingiber officinale) og kardemomme (Elettaria cardamomum), virker den undertrykkede på appetitten. Bacopa undertrykker også Heliobacter pylori, en bakterie som er involvert når det dannes magesår. Det er også vist at bacopa kan hemme visse kreftceller.

Urinveisplager

Bacopa har en avkjølende og urindrivende virkning og brukes ved betennelser i urinveiene (blærekatarr mm.), steiner i urinveiene som ikke tilstopper urinlederne, og for å forebygge gjentatte urinveisinfeksjoner. Den urindrivende effekten mener man for en stor del skyldes innholdet av kalium og mannitol, og ekstrakter av bacopa kan brukes som et kaliumtilskudd ved bruk av urindrivende terapier som tapper kroppen for kalium. Urten regnes som et nærende styrkemiddel for nyrene og kan brukes hvis man har nyresmerter som er lokalisert til ryggen.

Andre anvendelsesområder for bacopa

I Indonesia blir bacopa tatt ved filariasis, en tropesykdom som skyldes en parasittisk rundorm. I Kina foreskrives bacopa som en yang-styrkende urt ved impotens, for tidlig sædavgang, ufrivillig barnløshet og uregelmessige menstruasjoner. På Cuba brukes bacopa som utrensende middel, og avkok av hele planten tas som et vanndrivende og avførende middel. Den blir også brukt, vanligvis sammen med andre urter, ved kroniske revmatiske plager.

Utvortes bruk av bacopa

Utvortes brukes saft presset fra bladene som en våt kompress ved revmatiske smerter. Urten kan ellers legges på hodet for å klarne sinnet og lindre hodepine.

Anvendelse og dosering

En tradisjonell voksendose av baocpa er 5-10 g av pulverisert urt (eller 5-12 ml flytende ekstrakt) per dag, fordelt på flere inntak. For bacopaekstrakter som er standardisert til 50 % bacosid A og B, er doseringen 200 til 400 mg daglig fordelt på flere doser for voksne, og 100 til 200 mg daglig fordelt på flere doser til barn. Dosering av en 1:2 flytende ekstrakt er 5 til 12 ml per dag for voksne og 2,5 til 6 ml per dag for barn mellom 6 og 12 år. Når man bruker kommersielle bacopapreparater følger man produsentens anbefalinger.

 
Advarsler, bivirkninger og kontraindikasjoner 

Bacopa er en trygg og effektiv urt for folk i alle aldre, og den inneholder ikke noen avhengighetsskapende stoffer. Det er ingen rapporter om kontraindikasjoner eller bivirkninger når bacopa brukes forskriftsmessig og urten har vært brukt trygt i ayurvedisk medisin i over tusen år. Gravide og ammende bør imidlertid ikke bruke bacopa og man skal heller ikke gi bacopa til barn under to år. Til eldre barn kan man tilpasse dosen til barnets vekt. For eksempel gir man et barn på 25 kilo en tredjedels dose i forhold til en voksen person på 75 kilo. Hvis man er over 65 år, bør man starte med en lav dose og øke den bare hvis det er nødvendig. Problematiske interaksjoner mellom bacopa og farmasøytiske produkter kan forekomme. Bacopa kan i sjeldne tilfeller forårsake allergiske reaksjoner eller ander uønskede effekter, og hvis slike oppstår bør man redusere dosen eller slutte å bruke urten. Uansett er det best å anvende bacopa slik den foreskrives av en erfaren terapeut, og som kaliumtilskudd bør urten brukes bare etter råd fra en terapeut.

 

Bildet er hentet fra Wikipedia
KILDER
Bremness, Lesley: Urter.  Oslo, N.W. Damm & Søn / Teknologisk Forlag 1995.
Castleman, Michael: The New Healing Herbs.  Emmaus, PA, Rodale 2009.
Chevallier, Andrew: Damms store bok om medisinske urter.  Oslo, N. W. Damm & Søn 2003.
Edwards, Sarah E., Ines da Costa Rocha, Elizabeth M. Williamson & Michael Heinrich: Phytopharmacy. An evidence-based guide to herbal medicinal products.  West Sussex, John Wiley & Sons Ltd. 2015.
Hershoff, Asa & Andrea Rotelli: Herbal Remedies. A Quick and Easy Guide to Common Disorders and Their Herbal Treatments.  New York, Avery 2001.
McIntyre, Anne: The Complete Herbal Tutor.  London, Octopus Publishing Group Ltd. 2010.
Skenderi, Gazmend: Herbal Vade Mecum. 800 Herbs, Spices, Essential Oils, Lipids Etc. Constituents, Properities, Uses, and Caution.  Rutherford, New Jersey, Herbacy Press 2003.
Williamson, Elisabeth M.: Potter's Herbal Cyclopaedia.  Essex, Saffron Walden 2003.
Yance, Donald R.: Adaptogens in Medical Herbalism.  Rochester, Vermont, Healing Arts Press 2013.
 

VIKTIG: Det som er skrevet om urten og dens medisinske virkning ved bestemte plager og sykdommer er kun ment som informasjon. Urtekilden tar ikke ansvar for eventuelle skader som måtte oppstå om du velger å benytte denne urten eller preparater hvor urten inngår.


© Urtekilden

Tekst og bilder fra denne siden må ikke publiseres andre steder, verken elektronisk eller på trykk, uten tillatelse fra Urtekilden.

Denne siden ble sist endret 07.01.2019
Indeks norske navn
Indeks vitenskapelige navn