Blomstermedisin

-  en generell innføring

URTEKILDEN

Startside > Urtemedisin > Blomstermedisin (generell innføring)

 

Blomstermedisin kalles ofte for vibrasjons-essenser, fordi det er plantenes spesielle energifrekvenser som virker når du benytter disse medisinene mot blant annet uharmoniske sinnstilstander. På denne siden gis en generell innføring i hva blomstermedisin er.

En blomsteressens er den grunnleggende healingenergien til en blomst, den spesielle, dynamiske indre livskraften som skiller den fra andre blomster. Som kjent kan vi trekke ut kjemiske innholdsstoffer fra bladene, stilkene og røttene til en plante for å lage urtemedisin for den fysiske kroppen. Men vi kan også utnytte de mer subtile energiene i blomstene for mental, emosjonell og spirituell healing. En plantes blomst inneholder den utviklende energien som trengs til formeringen. Når en plante er i blomst, er denne energien uttrykt i dens farge og de ubegrensede variasjonen av vidunderlige former.

Hver blomst har sin egen spesielle effekt som avhenger av "karakteren" til planten. En blomsteressens kan berolige deg, gi deg energi, gjøre deg mer tolerant, eller hjelpe deg til å bli mer selvsikker. Blomsteressensterapi er naturlig healing. Mange av oss har fjernet oss fra naturen. Når vi imidlertid bestemmer oss for å bruke en blomsteressens, gir vi oss selv en naturlig "dose" av skjønnheten i planteverdenen. Dette influerer kvaliteten på tankene våre, som videre kan hjelpe til å helbrede oss.

Det er essensene som er laget av blomster som er de best kjente. Men da de kan lages av mange andre energier i tillegg til blomster, bør de kalles "vibrasjonsessenser". Det kan f.eks. være andre deler av planten (stilker, blad, knopper, hele planten), mineraler / krystaller, dyr, energi fra plasser, lys (stjerner, månen, farger) og healing energier (som f.eks. Reiki).
 

Røsslyng brukes i Bach-middelet Heather

Essenser er vanligvis i flytende form, som oftest vann med alkohol som konserveringsmiddel. Du kan også finne dem i oljebaser, eller som salver og kremer, selv om dette er mer uvanlig. Vibrasjonsessenser er ikke det samme som eteriske oljer brukt i aromaterapi. Til forskjell fra eteriske oljer, er de uten lukt og smak (hvis vi ser bort fra lukten og smaken av alkoholen som bruks som konserveringsmiddel). Gjennom den spesielle fremstillingsmåten, vil essensene bare inneholde de energetiske egenskapene til morsubstansen og ingen av de kjemiske stoffene i planten.

Vibrasjonsessenser er del av en gammel visdom og er blitt brukt i urbefolkningskulturer over hele verden. Urtelegen og legen Paracelsus, som levde på 16-hundretallet, brukte også essenser. Den best kjente essensprodusent i den moderne verden er den engelske legen Dr. Edward Bach. Han gjeninnførte essensene i 1930-årene ved å lage de populære Bach-midlene. De er i utstrakt bruk over hele verden den dag i dag. I de siste ti-årene har mange nye essensprodusenter etablert seg rundt omkring i verden. De tilbyr et bredt utvalg av essenser laget på nye og kreative måter. Disse nye essensene går ut over Dr. Bachs originale arbeider ved å møte behovet i vår tid ved bruk mer "up-to-date" energier.

Ved at de er energetiske av natur, virker vibrasjonsessenser mer på det ikkefysiske legemet enn på det fysiske. Essensene påvirker derfor de emosjonelle og mentale aspektene som influerer våre følelser, tanker, bevissthetsnivåer, tro, og uløste, emosjonelle traumer. Brukere av vibrasjonsessensene kan oppleve at samtidig med at deres tanker og følelser forandrer seg, kan fysiske symptomer også forandre seg.

Hvis vi tror at Universet ble skapt av en intelligent, klok og kjærlighetsfull Skaper, vil alt være gjennomsyret av ånd på en måte som gjør alle ting unike. Gjennom bruk av essenser kan vi få tilgang til disse elementenes kvaliteter. Det vil minne oss om vår egen medfødte intelligens, visdom og kjærlighet, noe som kan medføre en bedre helsetilstand og balansering av våre utviklingsprosesser.

Essenser gir oss ikke noe som vi allerede ikke har. Vi kan tenke på dem som hjelpemidler som kan minne oss på det vi allerede vet. Ofte betyr dette at vi klarer å finne ut hva som er ute av balanse. Dette kan gi oss en kraft av ukjent styrke til å skape intuitive løsninger på våre problemer.

Sikori brukes i Bachmiddelet Chicory

Man bruker gjerne essensene rett fra flasken eller fortynnet i en valgfri væske. De kan tas gjennom munnen (den mest populære måten) eller påføres utvortes i et bad eller som kompress, tilsettes kosmetikk, eller kort og godt gnis inn i huden. De kan tilføres lufta i et rom ved å fukte lufta med en luftfukter tilsatt en fortynnet essens. Når man bruker flere essenser samtidig, kan man blande dem på forhånd, fortynne dem og ha dem på en flaske utstyrt med dråpeteller.

Vibrasjonsessenser virker godt sammen med andre terapiformer, og mange ulike typer terapeuter finner at de utfyller andre behandlingsmetoder. Essenser har ingen interaksjoner med andre medisiner.

Når man lager vibrasjonsessenser, er dette både en teknisk og spirituell prosess. Forskjellige produsenter bruker ulike versjoner av følgende metodikk: Velg objektet (blomster, edelsteiner etc.), legg det i rent vann og la det stå i sola i en viss periode. Dette blir "mor-essensen" som så skal fortynnes før den tilsettes et konserveringsmiddel (alkohol, glyserin eller eddik er det vanlige) og overføres til flasker som så selges til bruk av klienten.

Blomsteressenser lages på stedet der planten vokser

Den rene, meditative intensjonen til produsenten er ekstremt viktig for å få overført energiene til vannet. Enhver produsents fokus vil være forskjellig fra alle andres og dette vil være forklaringen på at essenser laget på de samme blomstene vil ha ulike egenskaper fra produsent til produsent. Dette er også forklaringen på at noen selskapers essenser varierer i effektivitet fra en person til en annen, ved at vibrasjonene til en bestemt produsent vil være i mer eller mindre harmoni med de aktuelle brukernes behov.

Hvordan finner man så fram til hvilke essenser som passer for en bestemt person? Ingen "feil" valg kan gjøres når man velger essenser. Men det vil vanligvis være en eller flere essenser som vil være til mest hjelp i det aktuelle øyeblikket. De fleste vil anbefale at man ikke bruker mer enn 4-5 forskjellige essenser samtidig. Velg middel ut fra beskrivelsen av de aktuelle essensene. Dette er den intellektuelle måten å gjøre det på. Man kan også velge ut fra intuisjonen, hvilke midler som gir en deg "en god følelse". Ellers kan man bruke hjelpemidler som muskeltest, pendel, tarot, etc.

Flere helsekostforretninger selger Bach-midlene og enkelte andre produktserier, som Australian Bush Flower essensene. Ellers kan de fleste midlene kjøpes gjennom nettbutikker.

Gjøglerblom brukes i Bachmiddelet Mimulus

 

   © URTEKILDEN, Rolv Hjelmstad, Fagerhaugvegen 55, 7347 Oppdal