Chaga (Inonotus obliquus)

Rødrandkjuke (Fomitopsis pinicola)

Dobbel ekstrakt av medisinske sopper

Knivkjuke (Piptoporus betulinus)
 

Startside > Urtemedisin > Medisinplanter > Chaga > Dobbel ekstrakt av medisinske sopper

 

Mange medisinske sopper inneholder virkestoffer som enten er spritløselige eller vannløselige. For å få størst mulig medisinsk nytte av disse soppene kan det være lurt å lage en dobbel ekstrakt.

Når man lager tinkturer, bruker man alkohol for å ekstrahere bestemte grupper av medisinske stoffer fra en urt eller en sopp. Flere av de mest kjente medisinske soppene inneholder verdifulle terpener og andre stoffgrupper som er løselige i alkohol, men i liten grad i vann.

Tinkturer av kjuker lages ved at man hogger i stykker eller maler opp soppene slik at de blir så fint oppdelt som mulig, har materialet på et glass og fyller på sprit slik at soppen dekkes helt. Man setter på et tett lokk og lar det hele stå i minst to uker. Mange urteterapeuter lar tinkturer stå i én måned (eller en månesyklus), og man bør vende på glasset en gang i blant. Når tinkturen har trukket lenge nok, siles den gjennom en sil eller et osteklede, og man må forsøke å få presset ut mest mulig av væsken som er inne i soppen.

Noen viktige innholdsstoffer i sopper er imidlertid ikke løselige i alkohol. Det gjelder f.eks. glukaner og beslektede polysakkarider. Disse stoffene er derimot løselige i varmt vann og trekkes best ut når soppen kokes. Man må gjerne la soppen stå og småkoke i lang tid for at celleveggene skal brytes ned slik at glukanene lettere kan bli frigjort til vannet.

Hvis man primært er ute etter glukanene, lager man et avkok av soppen for å få trukket ut polysakkaridene. Slike avkok kan holde seg i lang tid i kjøleskap, men for å øke holdbarheten kan man tilsette litt sprit som konserveringsmiddel. (Les om hvordan man lager chaga-te her).

For å få full nytte av alle de viktigste egenskapene til medisinske sopper, bør man lage ekstrakt både av de spritløselige og vannløselige innholdsstoffene. En slikt dobbel ekstrakt involverer at man først lager en tinktur (et sprituttrekk), og så et avkok av soppen, for til slutt å blande de to ekstraktene i et fornuftig forhold. Den ferdige ekstrakten kan filtreres gjennom et kaffefilter for å få bort alle partiklene fra soppen. Sopper som er velegnet for slik dobbel ekstraksjon er chaga, rødrandkjuke, knivkjuke og reishi.

Å lage en slikt dobbel ekstrakt er ikke vanskelig, men man bør forsøke å finne fram til en fornuftig alkoholkonsentrasjon både i den opprinnelige tinkturen og i sluttproduktet. Siden spriten brukes både for å ekstrahere de medisinske virkestoffene og som et konserveringsmiddel for det ferdige produktet, er det viktig at sluttproduktet inneholder minst 20 % alkohol, men for å være på den sikre siden er det greit at blandingen har 25 % alkohol. Man lager altså først tinkturen, for så å lage avkok på den soppmassen som blir igjen når tinkturen er silt, eller man lager avkok av sopp som ikke på forhånd har ligget på sprit.

Til tinkturproduksjonen kan man bruke enten frisk eller tørket sopp. Bruker man frisk sopp, er det mer utfordrende å finne fram til rett alkoholstyrke, da spriten trekker ut vann fra soppen og blir fortynnet. Derfor kan det være lurt å bruke tørket sopp som utgangspunkt for en tinktur, men ulempen med det er at soppen trekker til seg mye sprit som det seinere kan være vanskelig å få presset ut igjen. Når man bruker tørket sopp, vil man derfor ofte oppleve at det blir igjen lite tinktur i forhold til den spritmengden man startet med.

Når man lager en sopptinktur som seinere skal blandes med et avkok, er det vesentlig at man bruker en sprit med høy alkoholprosent. I Norge er 60 % sprit det sterkeste man får kjøpt på Vinmonopolet, og en slik sprit er utmerket å benytte ufortynnet. Soppavkoket man lager bør være svært konsentrert, f.eks. kan man bruke 100 g tørket chagasopp til ca. 2 liter vann, og lar det småkoke i et par timer før avkoket siles og avkjøles. Hvis den ferdige tinkturen har et alkoholinnhold på ca. 50 %, vil det bli passe alkoholprosent på sluttproduktet hvis man blander like deler tinktur og avkok. Hvis man måler spritstyrken med et alkometer, er det enkelt å justere mengden tinktur og avkok slik at den doble ekstrakten får en alkoholstyrke på 20-25 %. Denne ekstrakten vil være holdbar i lang tid, også når den oppbevares i romtemperatur. Med tiden dannes det gjerne noe bunnfall på flasken, så man bør riste den for hver gang man bruker av ekstrakten. En fornuftig dosering av en slik dobbel ekstrakt kan være en liten spiseskje (5-10 ml) i vann eller annet drikke inntil tre ganger daglig.


Faktaside om chaga
Faktaside om rødrandkjuke
Faktaside om knivkjuke
Faktaside om reishi

   © URTEKILDEN, Rolv Hjelmstad, Fagerhaugvegen 55, 7340 Oppdal