Brukte bøker selges
Bøker om ulike temaer

Startside > Urtekildens Butikk > Boksalg > Andre bøker

 
OBS: Forsendelseskostnader kommer i tillegg til de oppgitte prisene.
Bøkene er listet opp alfabetisk etter forfatterens fornavn. Mange spennende bøker finnes også under kategorien Alternativ livsstil, åndelighet mm.

NORSKE BØKER:

Anne Hope Jahren: Alt jeg vet om planter. En fortelling om vitenskap og kjærlighet. J. M Stenersens Forlag 2017. 360 sider. Kr. 80,-. (520 g).

Asgeir Brekke og Alv Egeland: Nordlyset. Kulturarv og vitenskap. 2. oppl. Grøndahl Dreyer, Oslo 1994. 168 s. Rikt illustrert, delvis i farger. Kr. 150,-. (1,1 kg).

Dag Bjørnland: Vegen og samfunnet. En oversiktlig fremstilling og analyse i anledning Vegdirektoratets 125-årsjubileum 1864-1989. 368 s. Rikt illustrert med gamle veier. Kr. 150,-. (1420 g).

 

SVENSKE BØKER:

Gisa v Barsewisch: Exotiska frukter och grönsaker.  Västerås, ICA bokförlag 1982. 143 sider. Kr. 70,-. (350 g). En bok med mange fine fargebilder og oppskrifter med de omtalte fruktene.

Siivonen, Lauri: Nordeuropas däggdjur. Med fargeillustrasjoner av Harald Wiberg. Ei opprinnelig finsk bok om pattedyr som er oversatt til svensk. Utgitt i 1968. 183 sider. Kr. 30,-. (315 g).

 

ENGELSKE BØKER:

Joachim Blum: European Reptiles and Amphibians. A Pocket Identification Guide. Somerset, The Haynes Publishing Group 1976.  64 sider. Kr. 30,-. (115 g).

Kenny Ausubel: Dreaming the Future. Reimagining Civilization in the Age of Nature. Chelsea Gren Publishing 2012. 211 sider. Kr. 100,-. (365 g). Boka framstår som ny og ulest.

Kenny Ausubel (ed.): Ecological Medicine. Healing the Earth, Healing Ourselves.  San Francisco, Sierra Club Books 2004. 248 sider. Kr. 100,-. (375 g)

Llewelyn Vaugham-Lee (editor): Spiritual Ecology. THE CRY of the EARTH. A collection of Essays. The Golden Sufi Center, Point Reyes, California 2013. 264 sider. Kr. 100,-. (365 g). Boka framstår som ny og ulest.

© Urtekilden, Fagerhaugvegen 55, 7347 Oppdal