Tegninger av medisinplanter
Illustrasjoner fra gamle floraer og urtebøker

Startside > Bilder > Tegninger > Skjermgylden  

Skjermgylden
Centaurium erythraea
Illustrasjon er hentet fra Atlas des Plantes de France (1891)
llustrasjonen er hentet fra Köhler's Medizinal-Pflanzen
Faktaside om skjermgylden
Artsoversikt tegninger
© Urtekilden