Bildegalleri medisinplanter
Medisin-, krydder- og matplanter fotografert av Rolv Hjelmstad

Startside > Bilder > Medisinplanter > Bondetobakk  

Bondetobakk
Nicotiana rustica
Bondetobakk stammer fra en krysning mellom to viltvoksende arter, og den inneholder mer gift enn virginiatobakk (Nicotiana tabacum). Derfor er det bondetobakk som dyrkes med sikte på å utvinne nikotin. Nikotin er en sterk gift, men heldigvis går det meste av stoffet ut i røyken eller blir igjen i stumpen når man røyker sigaretter. Små doser nikotin virker beroligende på nervesystemet. Store doser kan gi kramper og lammelser. Nikotin blir også anvendt som middel mot skadeinsekter.

Foto ©:  Rolv Hjelmstad

OBS!  Bildene må ikke kopieres, lastes ned, eller publiseres andre steder uten skriftlig tillatelse fra fotografen.
ATTENTION!  Images may not be copied, downloaded, or used in any way without a written permission of the photographer.
Bildeoversikt medisinplanter