Bildegalleri medisinplanter
Medisin-, krydder- og matplanter fotografert av Rolv Hjelmstad

Startside > Bilder > Medisinplanter > Fargeginst  

Fargeginst
Genista tinctoria
Fargeginst var tidligere mye brukt som fargeplante. Forholdsvis lite forskning er gjort omkring urtens medisinske virkning, men flere av innholdsstoffene er nært beslektet med de som finnes i sandgyvel (Cytisus scoparius), og urten bør behandles med forsiktighet siden alkaloidene i sandgyvel er kjent for å påvirke hjertet og åndedrettet. Fargeginst har i sjeldne tilfeller vært brukt ved revmatisme og gikt, og som et urindrivende middel. Planten er så giftig at selvbehandling bør unngås.

Foto ©:  Rolv Hjelmstad

OBS!  Bildene må ikke kopieres, lastes ned, eller publiseres andre steder uten skriftlig tillatelse fra fotografen.
ATTENTION!  Images may not be copied, downloaded, or used in any way without a written permission of the photographer.
Bildeoversikt medisinplanter