Bildegalleri lav
Norske lavarter fotografert av Rolv Hjelmstad

Startside > BilderLav > Einerlav 

Einerlav
Vulpicida juniperinus
På bildet over er einerlaven angrepet av den lavboende soppen einerlavskalle (Phacopsis vulpicidae), som ses som svarte fruktlegemer på rundaktige galler..

På høyfjellet kan man på kalkholdig grunn finne einerlav som morfologisk skiller seg noe fra laven som vokser på einer, bl.a. ved at den oftest mangler apothecier. Denne laven ble tidligere klassifisert som en egen art, kalkheilav (Vulpicidia tilesii), men anses nå å være en bakkeboende form av einerlav (bildene under).
Einerlav inneholder vulpinsyre og er derfor giftig.
Artsoversikt norske navn
Artsoversikt vitenskapelige navn

Foto ©:  Rolv Hjelmstad

OBS!  Bildene må ikke kopieres, lastes ned, eller publiseres andre steder uten skriftlig tillatelse fra fotografen.
ATTENTION!  Images may not be copied, downloaded, or used in any way without a written permission of the photographer.