Bildegalleri lav
Norske lavarter fotografert av Rolv Hjelmstad

Startside > BilderLav > Trollav  

Trollav
Tholurna dissimilis
Når trollaven er våt har den en grønn farge.
Et typisk voksested for trollav, i toppen på ei ca. 4 m høy, halvdød gran som står på ei myr. Bildet er tatt i Øyer østfjell i Innlandet i 2019.
Artsoversikt norske navn
Artsoversikt vitenskapelige navn

Foto ©:  Rolv Hjelmstad

OBS!  Bildene må ikke kopieres, lastes ned, eller publiseres andre steder uten skriftlig tillatelse fra fotografen.
ATTENTION!  Images may not be copied, downloaded, or used in any way without a written permission of the photographer.