Bildegalleri fjellplanter
Norske fjellplanter fotografert av Rolv Hjelmstad

Startside > Bilder > Fjellplanter > Bergveronika  

Bergveronika
Veronica fruticans
Kjempefamilien  -  Plantaginaceae
Bergveronika var tidligere plassert i maskeblomstfamilien - Scrophulariaceae
Klippveronika Klippe-ærenpris Rock Speedwell Felsen-Ehrenpreis
I svært sjeldne tilfeller kan man finne bergveronika med rosa blomster. Denne planten er fotografert ved Lavvonjarga i Tana i Finnmark i 2015. En bergveronikaplante med normal blomsterfarge vises i bakgrunnen.
Systematisk oversikt over fjellplantene
Fjellplanter alfabetisk etter norsk navn
Fjellplanter alfabetisk etter vitenskapelig navn

Foto ©:  Rolv Hjelmstad

OBS!  Bildene må ikke kopieres, lastes ned, eller publiseres andre steder uten skriftlig tillatelse fra fotografen.
ATTENTION!  Images may not be copied, downloaded, or used in any way without a written permission of the photographer.