Bildegalleri fjellplanter
Norske fjellplanter fotografert av Rolv Hjelmstad

Startside > Bilder > Fjellplanter > Stivsildre  

Stivsildre
Micranthes hieracifolia (Saxifraga hieracifolia)
Sildrefamilien  -  Saxifragaceae
Styvbräcka - - -
Bildene av stivsildre er tatt ved Longyearbyen på Svalbard i 2013.
 Stivsildre er en sjelden art som har en bisentrisk utbredelse i Norge. I Sør-Norge finnes den bl.a. i Jotunheimen, men mangler i Oppdalsfjellene og Trollheimen. En av de viktigste populasjonsgruppene ligger i fjellene mellom Grimsdalen og Dovreplatået. På Svalbard (hvor disse bildene er tatt) er stivsildre utbredt, men ikke vanlig. Der finnes det mest av den på vestkysten, mens den er sjelden på østkysten. Arten vokser på kalkrik grusjord i fjellet, gjerne i skråninger, lyngheier, bekkekanter og på berg.
Systematisk oversikt over fjellplantene
Fjellplanter alfabetisk etter norsk navn
Fjellplanter alfabetisk etter vitenskapelig navn

Foto ©:  Rolv Hjelmstad

OBS!  Bildene må ikke kopieres, lastes ned, eller publiseres andre steder uten skriftlig tillatelse fra fotografen.
ATTENTION!  Images may not be copied, downloaded, or used in any way without a written permission of the photographer.