Bildegalleri fjellplanter
Norske fjellplanter fotografert av Rolv Hjelmstad

Startside > Bilder > Fjellplanter > Grynsildre  

Grynsildre
Micranthes foliolosa (Saxifraga foliolosa)
Sildrefamilien  -  Saxifragaceae
Groddbräcka Gryn-Stenbræk - -
Bildene av grynsildre er tatt på Svalbard i 2013.
 Grynsildre er en bisentrisk fjellplante som i Sør-Norge er temmelig sjelden og finnes fra Jotunheimen til Nord-Trøndelag. Her har arten en av sine største lokalitetsgrupper i fjellene mellom Grimsdalen og Dovreplatået. Arten er videre funnet i Grøvudalen i Sunndal og ved Kamtjern i Oppdal. I Nord-Norge er grynsildre vanligere, og den finnes der fra den nordlige delen av Nordland til Finnmark. Grynsildre er videre utbredt over hele Svalbard (hvor bildene over er tatt), men er ikke vanlig der.

Grynsildre ligner på stjernesildre, men i stedet for blomster har plantene tallrike yngleknopper i blomsterstanden. Arten foretrekker kalkholdig jord og vokser helst i skråninger som er overrislet med smeltevann, ved snøleier, på flytejordsvoller og ved kilder, ofte i nordhellinger.


Systematisk oversikt over fjellplantene
Fjellplanter alfabetisk etter norsk navn
Fjellplanter alfabetisk etter vitenskapelig navn

Foto ©:  Rolv Hjelmstad

OBS!  Bildene må ikke kopieres, lastes ned, eller publiseres andre steder uten skriftlig tillatelse fra fotografen.
ATTENTION!  Images may not be copied, downloaded, or used in any way without a written permission of the photographer.