Bildegalleri fjellplanter
Norske fjellplanter fotografert av Rolv Hjelmstad

Startside > Bilder > Fjellplanter > Nålearve  

Nålearve
Sabulina rubella (Minuartia rubella)
Nellikfamilien  -  Caryophyllaceae
Rödnörel Rødlig Norel Mountain Sandwort -
Nålearve har bisentrisk utbredelse i Norge, dvs. at den har to atskilte utbredelsesområder, et i Sør-Norge og et i Nord-Norge. Arten er sjelden og vokser på tørr, eksponert, kalkrik grusjord i fjellet, gjerne på rabber og berg, i rasmarker og reinroseheier.
Systematisk oversikt over fjellplantene
Fjellplanter alfabetisk etter norsk navn
Fjellplanter alfabetisk etter vitenskapelig navn

Foto ©:  Rolv Hjelmstad

OBS!  Bildene må ikke kopieres, lastes ned, eller publiseres andre steder uten skriftlig tillatelse fra fotografen.
ATTENTION!  Images may not be copied, downloaded, or used in any way without a written permission of the photographer.