Bildegalleri fjellplanter
Norske fjellplanter fotografert av Rolv Hjelmstad

Startside > Bilder > Fjellplanter > Småmarimjelle  

Småmarimjelle
Melampyrum sylvaticum
Snylterotfamilien  -  Orobanchaceae
Småmarimjelle var tidligere plassert i maskeblomstfamilien - Scrophulariasceae
Skogskovall Skov-kohvede Small Cow-wheat Wald-Wachtelweizen
 
Systematisk oversikt over fjellplantene
Fjellplanter alfabetisk etter norsk navn
Fjellplanter alfabetisk etter vitenskapelig navn

Foto ©:  Rolv Hjelmstad

OBS!  Bildene må ikke kopieres, lastes ned, eller publiseres andre steder uten skriftlig tillatelse fra fotografen.
ATTENTION!  Images may not be copied, downloaded, or used in any way without a written permission of the photographer.