Bildegalleri fjellplanter
Norske fjellplanter fotografert av Rolv Hjelmstad

Startside > Bilder > Fjellplanter > Fjellkrekling  

Fjellkrekling
Empetrum nigrum subsp. hermaphroditum
Lyngfamilien  -  Ericaceae
Tidligere var krekling plassert i en egen familie, kreklingfamilien - Empetraceae
Nordkråkbär Fjeld-revling Crowberry Zwittrige Krähenbeere
Les om krekling som medisinplante i Urtekildens Planteleksikon.
Systematisk oversikt over fjellplantene
Fjellplanter alfabetisk etter norsk navn
Fjellplanter alfabetisk etter vitenskapelig navn

Foto ©:  Rolv Hjelmstad

OBS!  Bildene må ikke kopieres, lastes ned, eller publiseres andre steder uten skriftlig tillatelse fra fotografen.
ATTENTION!  Images may not be copied, downloaded, or used in any way without a written permission of the photographer.