Startside > Bilder > Fjellplanter

 
Planteliste ordnet systematisk etter familietilhørighet
Planteliste ordnet alfabetisk etter norske navn
Planteliste ordnet alfabetisk etter vitenskapelige navn
 
Norge har en rik fjellflora som er vel verdt å bli kjent med. I Bildegalleri fjellplanter har jeg presentert de fleste blomsterplantene som vi kan treffe på i fjellet i Sør-Norge. En god del av artene er kanskje vanligere i lavlandet enn i fjellet, men er planter som vi også kan treffe på i fjellskogene, i de lavereliggende fjellstrøkene langs kysten, eller som har fulgt med menneskelig aktivitet til fjells, f.eks. gjennom ferdsel og seterdrift. Nesten alle artene som er avbildet har en høydegrense i Norge på over 1000 moh. De fleste bildene er tatt i Oppdalsfjellene og bildegalleriet kan således fungere som en fotoflora for Oppdal, Dovrefjell og Trollheimen.
 
Moselyng (Cassiope hypnoides)

I bildegalleriet finnes det fotografier av 433 plantearter (totalt nær 2200 bilder) og hver enkelt art har fått sin egen side. Her er det angitt norsk navn, vitenskapelig navn, plantens navn på svensk, dansk, engelsk og tysk (så fremt planten har et navn på disse språkene) og hvilken plantefamilie arten tilhører. På noen av bildesidene er det også gitt korte opplysninger om artens utbredelse og økologi, og hvor de enkelte bildene er tatt.

Du kan lete deg fram til artene ved hjelp av tre forskjellige lister, én som er ordnet etter familier slik de er oppført i 2022-utgaven av Norsk flora, én som er ordnet alfabetisk etter norske navn, eller én der de vitenskapelige (latinske) navnene er opplistet alfabetisk. Både de norske og vitenskapelige navnene, og plantens familietilhørighet er i samsvar med Norsk flora fra 2022. Jeg håper du vil ha glede av å studere våre vakre fjellplanter gjennom Bildegalleri fjellplanter.

 
Blålyng (Phyllodoce caerulea)

OBS!  Alle bildene i bildegalleriet er tatt av Rolv Hjelmstad, som også har copyright til dem. Bilder må derfor ikke kopieres eller publiseres andre steder, verken elektronisk eller på trykk, uten tillatelse fra fotografen.

ATTENTION!  Images may not be copied, downloaded, or used in any way without a written permission of the photographer.

Ønsker du å kjøpe bruksrett til noen av bildene, kan du få dem tilsendt i høyere oppløsning enn de bildene som er lagt ut på internett. Se Kjøp av bilder.


© Rolv Hjelmstad
Fagerhaugvegen 55, 7347 Oppdal
Tlf. 412 79 243   -   e-post: rolv.hjelmstad@oppdal.com
Denne siden ble sist endret 20.01.2024