Naturens helbredende krefter

Startside > Urtemedisin > Urtemedisinens historie > Naturens helbredende krefter

En liten historie om naturens helbredende krefter

På 500-tallet før vår tidsregning, på Gautama Buddhas tid, levde det i India en mann med navn Jivaka. I sju år hadde han blitt undervist av sin mester, en lege og healer, da han en dag spurte sin lærer når det endelig skulle bli tid for ham å behandle mennesker. I stedet for et svar fikk han følgende oppgave av mesteren:

”Gå ut i naturen og kom tilbake til meg med alt som har legende kraft”. Jivaka gikk sin veg. Når han etter tre dager kom tilbake, sa han til mesteren: ”Jeg kan ikke utføre oppgaven du har pålagt meg. Jeg klarer ikke å bære hjem alt jeg fant som er legende. For alt i naturen er legende, hver plante er en legeplante, også hvert dyr og hvert mineral innehar legende krefter”. Det var denne innsikten han som framtidig lege måtte komme fram til. Han ble innviet og ble seinere en av Indias største leger. 

Denne innsikten er felles for alle store naturleger gjennom tidene, i alle kulturer. Alle har en grunnleggende omtanke for naturen. I deres verdensbilde har alle ting en meningsfull forbindelse med kosmos, og de ser det enkelte menneske både som en del av, og som et speilbilde av kosmos. Om sykdom kan materialisere seg som uttrykk for en uorden, en disharmoni, så finns det et sted en materialisering av krefter og energier som kan forvandle uorden til orden og harmoni. Paracelsus, femtenhundretallets store lege og alkymist, fremsatte det berømte utsagnet: ”Det finns en urt for enhver lidelse”. Han uttrykte det alle disse naturleger innerst inne visste. Paracelsus var, som mange andre legekyndige før og etter hans tid, til og med overbevist om at på den plassen der lidelsen oppstår, vokser det helbredende botemiddelet.

 

    © URTEKILDEN, Rolv Hjelmstad, Fagerhaugvegen 55, 7340 Oppdal