Medisinplanter på frimerker
WITHANIA - Withania somnifera

 
Faktaside om withania

Medisinplanter avbildet på frimerker


© Rolv Hjelmstad