Medisinplanter på frimerker
ROGN - Sorbus aucuparia

     
     
   
Faktaside om rogn

Medisinplanter avbildet på frimerker


© Rolv Hjelmstad