Medisinplanter på frimerker
PRAKTSKJOLDBÆRER - Scutellaria baicalensis

Faktaside om praktskjoldbærer

Medisinplanter avbildet på frimerker


© Rolv Hjelmstad