Medisinplanter på frimerker
GALNEURT - Scopolia carniolica

Faktaside om galneurt

Medisinplanter avbildet på frimerker


© Rolv Hjelmstad