Medisinplanter på frimerker
SCHISANDRA - Schisandra chinensis

Faktaside om schisandra

Medisinplanter avbildet på frimerker


© Rolv Hjelmstad