Medisinplanter på frimerker
STORKONVALL - Polygonatum multiflorum

Faktaside om storkonvall

Medisinplanter avbildet på frimerker


© Rolv Hjelmstad