Medisinplanter på frimerker
HVIT NØKKEROSE (Nymphaea alba) og
GUL NØKKEROSE (Nuphar luea)

   
     
Hvit nøkkerose (Nymphaea alba)
 
Gul nøkkerose (Nuphar lutea) 
Faktaside om nøkkeroser

Medisinplanter avbildet på frimerker


© Rolv Hjelmstad