Medisinplanter på frimerker
FINNMARKSPORS - Ledum palustre

   
Faktaside om finnmarkspors 

Medisinplanter avbildet på frimerker


© Rolv Hjelmstad