Medisinplanter på frimerker
LAURBÆR - Laurus nobilis

Faktaside om laurbær

Medisinplanter avbildet på frimerker


© Rolv Hjelmstad