Medisinplanter på frimerker
BLÅVEIS - Hepatica nobilis

       
   
 
Faktaside om blåveis

Medisinplanter avbildet på frimerker


© Rolv Hjelmstad