Medisinplanter på frimerker
BØK - Fagus sylvatica

   
 
 
 

Medisinplanter avbildet på frimerker


© Rolv Hjelmstad