Medisinplanter på frimerker
BØK - Fagus sylvatica

   
 
 
Faktaside om bøk

Medisinplanter avbildet på frimerker


© Rolv Hjelmstad