Medisinplanter på frimerker
KORIANDER - Coriandrum sativum

Faktaside om koriander

Medisinplanter avbildet på frimerker


© Rolv Hjelmstad