Medisinplanter på frimerker
SKJERMGYLDEN - Centaurium erythraea

Faktaside om skjermgylden

Medisinplanter avbildet på frimerker


© Rolv Hjelmstad