Medisinplanter på frimerker
SKJERMGYLDEN - Centaurium erythraea

 
Faktaside om skjermgylden

Medisinplanter avbildet på frimerker


© Rolv Hjelmstad