Medisinplanter på frimerker
KORNBLOM - Centaurea cyanus

     
     
     
   
   
Faktaside om kornblom

Medisinplanter avbildet på frimerker


© Rolv Hjelmstad