Medisinplanter på frimerker
KARVE - Carum carvi

   
Faktaside om karve

Medisinplanter avbildet på frimerker


© Rolv Hjelmstad