Medisinplanter på frimerker
KLINTE - Agrostemma githago

 
Faktaside om klinte

Medisinplanter avbildet på frimerker


© Rolv Hjelmstad