Medisinplanter på frimerker
PATERNOSTERERT - Abrus precatorius

 
Faktaside om paternosterert

Medisinplanter avbildet på frimerker


© Rolv Hjelmstad