Viltvoksende planter i Sunndal til mat og medisin

URTEKILDEN

Startside > Kurs og foredrag > Kurs i 2009 > Planter i Sunndal til mat og medisin

 
Lær å kjenne nytteplanter som kan brukes til medisin, mat eller praktiske gjøremål

Utendørs urtekurs med Rolv Hjelmstad

 

I midtnorsk natur har vi mange hjelpemidler hvis vi blir syke eller trenger mat i en nødssituasjon. På dette kurset lærer du å kjenne de viktigste nytteplantene som vokser i Sunndalsområdet, med hovedvekt på urter som har medisinsk anvendelse ved små og store plager. Vi tar også for oss hvordan vi samler, oppbevarer og tilbereder de ulike urtene.

Kurset er lagt opp med litt teori innendørs på Sunndal nasjonalparksenter på Gjøra fredag kveld, og vandringer i naturen lørdag og søndag. Den ene dagen vil vi bruke i området rundt Vollan øverst i Sunndalen og ved Kletthammer øverst i Gråura. Denne dagen blir det mest fokus på lavlandsplanter. Den andre dagen går turen til fjells, nærmere bestemt til Svøu gard ved Svisdal og til fjellet Gråhø i Grødalen. Her blir vi kjent med den rike fjellfloraen i Sunndalsfjellene. Været avgjør hvilken av de to dagene vi bruker i fjellet.


Tid: 26. - 28. juni 2009.  Fredag 17.00 – 20.00, lørdag og søndag 09.00 – ca. 16.00.

Kurspris: kr. 900,- (+ kr. 100,- for et kompendium med opplysninger om de plantene vi blir kjent med). Evt. kost og losji må ordnes og betales av den enkelte deltager.

Antall deltagere:  Minimum 10, maksimum 30.

Kursarrangører: Urtekilden på Oppdal og Sunndal nasjonalparksenter på Gjøra.

For tilreisende er det mulighet for overnatting i campinghytter på Gjøra camping. Det er mulig vi satser på felles middag på Nyheim kro på Gjøra (eller på Vangshaugen turisthytte den dagen vi er i fjellet). Ellers må deltagerne ha med medbrakt niste, eller man ordner seg med selvhushold i campinghyttene. Vandringene i naturen foregår i behagelig tempo og er ikke spesielt fysisk krevende. Husk at vi skal være ute mesteparten av tiden, så ha med gode klær og godt fottøy.

Fra Kletthammer øverst i Gråura.

Reinrose på Gråhø i Grødalen. Utsikt mot Vangshaugen.


For mer informasjon og påmelding, kontakt Urtekilden v/ Rolv Hjelmstad, tlf. 72 42 46 72. www.rolv.no  E-post: post@rolv.no

For opplysninger om overnatting på Gjøra camping, ring 71 69 41 49. Se ellers http://www.nisja.no/


Publisert 26.03.2009

 

  © URTEKILDEN, Rolv Hjelmstad, Fagerhaug, 7340 Oppdal