Viltvoksende nytteplanter i Røros

URTEKILDEN

Startside > Kurs og foredrag > Kurs i 2009 > Viltvoksende nytteplanter i Røros

 
Lær å kjenne nytteplanter som kan brukes til medisin, mat eller praktiske gjøremål

Utendørs urtekurs med Rolv Hjelmstad

 

I norsk natur har vi mange hjelpemidler hvis vi blir syke eller trenger mat i en nødssituasjon. På dette kurset lærer du å kjenne de viktigste nytteplantene som vokser i Røros-området, med hovedvekt på urter som har medisinsk anvendelse ved små og store plager. Vi tar også for oss hvordan vi samler, oppbevarer og tilbereder de ulike urtene. Kurset er lagt opp med litt teori innendørs på fredag kveld, og vandringer i naturen lørdag og søndag. Et av turmålene er de frodige områdene rundt Erlia nordøst for Røros (se bildet).

Tid: 3. – 5. juli 2009.  Fredag 17.00 – 20.00, lørdag og søndag 10.00 – 16.00.

Kurspris: kr. 900,- (+ kr. 100,- for en skriftlig oversikt over de plantene vi blir kjent med).

Kursarrangør: Fjellheimen - Helse og Ferietun (hvor det også er overnatting).

Pris for overnatting inkl. frokost er kr. 390,- per person per døgn i dobbeltrom.

Antall deltagere: Minimum 10, maksimum 30.

Påmelding skjer til Fjellheimen, tlf. 72 41 14 68, post@fjellheimen.no

Informasjon om kurset gis av Rolv Hjelmstad, tlf. 72 42 46 72, post@rolv.no

Benytt gjerne behandlingstilbudet ved Fjellheimen på kvelden lørdag 4. juli, se www.fjellheimen.no


Jeg gjør også oppmerksom på at mandag 6. juli er det åpen dag med omvisning i Sølendet naturreservat på Brekken. Her finnes bl.a. store rikmyrer med overdådig blomstring av orkideer. I reservatet drives det aktiv skjøtsel for å hindre gjengroing av de artsrike slåttemyrene. Omvisningen er ved botanikere fra NTNU Vitenskapsmuseet, under ledelse av professor Asbjørn Moen. Å være med på dette arrangementet kan være en fin avrunding på kurshelga i Røros. Frammøte på parkeringsplassen ved naturreservatet kl. 12.00.
Publisert 13.01.2009

 

  © URTEKILDEN, Rolv Hjelmstad, Fagerhaug, 7340 Oppdal